Esperanto, kiu funkcias kiel transponta lingvo(橋渡し言語として機能する エスペラント)

Saluton al ĉiuj.
(みなさん、こんにちは。)

Mi volas konigi al vi ĉiuj Jutuban videon.
(YouTubeの動画を皆さんと共有したいと思います。)

Tiu ĉi video temas pri internacia komunikado, kiu okazis en kubo, inter usonaj Esperantistoj kaj kubaj Esperantistoj.
(この動画は、アメリカのエスペランティストとキューバのエスペラントティストの間で、キューバにて行われた国際コミュニケーションに関するものです。)

“Esperanto, kiu funkcias kiel transponta lingvo(橋渡し言語として機能する エスペラント)” の続きを読む