LaVerdaKoro_021

テキスト

Ĉaptro 6:Interesa tago P.34/12~P35/3

Ili sidas ĉe la tablo. Marja preparas la teon. Nadai rigardas la libron, kiun ŝi prenis for de Orela. «POEMOJ de JULIUSZ SLOWACZKY»
— Ho, tiu Orela estas ĉiam tia! Dum la tuta tago ŝi faras nenion. Ŝi nur legas, legas.
— Sed belajn librojn.
— Nu, ne ĉiam.
— Sed nun ŝi legis belajn poemojn. Ankaŭ mi tre ŝatas la poemojn, kiujn mi konas de tiu ĉi poeto. Mi memoras, ke lia poemo «Mi malĝojas, Sinjoro» tre plaĉas al mi. Belega ĝi estas.
— En kiu lingvo vi legis ilin?
— En Esperanto. Antoni Grabovski, la patro de la esperanta poezio tradukis ĝin.
— Ĉu vi bone rememoras pri ĝi?… Nu, diru kaj ni kontrolu la tradukon! Atendu! Mi nun serĉas la originalon. Jen mi trovis ĝin…
Nadai bele, sente diras la tradukon kaj Marja kontrolas.
— Ho, belega estas ili ambaŭ — ŝi diras ĉe la fino.
Ili longe parolas pri la pola, poste pri la hungara literaturoj. Ankaŭ pri la esperanta literaturo, al kiu la poloj donis talentajn homojn:
Kazimir Bein, Leo Belmont, J. Wasznewsky. Kompreneble, ankaŭ la rusoj donis.

(SJ)

彼らはテーブルのあるところに座ります。
マリアはお茶の準備をします。
ナダイ先生は彼女(マリア)がオレラから取り上げた本を眺めます。 
≪ユリウス  スロヴァスキーの詩集≫
(マリア)-おお、この子(オレラ)はいつもそんな感じです。
一日中彼女は何もしない。
彼女はただ読むだけ!読むだけなのよ!
-でも美しい本を!
(マリア)- さあ、そればかりじゃないわ!
(ナダイ) ‐ でも今彼女は美しい詩を読んでいた。
私が知っているその詩人の詩集を私もとても好きです。
彼の詩≪私は悲しいです。主よ!≫  は、とても私が気に入っているのを覚えています。
その詩は素晴らしいです。
(マリア) - どの言語であなたはそれらを読みましたか?
(ナダイ) エスペラントです。
エスペラントの詩歌の父と呼ばれているアントニー グラボフスキーがその詩を訳しました。
(マリア) - あなたはその詩について逐一その詩をよく覚えているのですか?
さあ、言って訳をでチェックしましょう!
待って!
わたしは今原作を探します。
ほら、それを見つけました。
ナダイ先生はその訳を美しく感情込めて朗読し、マリアはチェックします。
(マリア) - おお、それらは両方とも美しい。- 彼女はその終わりのところで言います。
彼らはポーランドの文学について長く話し、その後ハンガリーの文学につて話します。
ポーランド人が才能ある人々をエスペラント文学界にも与えました。
カジミール ベイン、レオ ベルモン、 J ワズネフスキー、ロシア人も(才能ある人々をエスペラント文化界に)与えました。

経過

Ĉaptro 6:Interesa tago P.34/12~P35/3

1.   Nadai rigardas la libron , kiun ŝi prenis for de Orela.

(SJ)
ナダイ先生はオレラが手にしていた本を眺めます。
(TH)
*今現在詩集を手にしている人物はマリアなので(オレラから取り上げた)~
(SJ)
ナダイ先生は彼女(マリア)がオレラから取り上げた本を眺めます。 ※ああ!そうゆう意味だったのですね!「prenis for de Orela  はオレラから離して取った」

2.   Ŝi nur legas, legas.

(SJ)
彼女はただ読むだけ!読む!
(TH)
*読むだけなのよ!
(SJ)
読むだけなのよ!

3.   -Nu, ne ĉiam.

(SJ)
(オレラ)- さあ、いつもじゃない。
(TH)
*美しい内容の本ばかりと言えず、中には悪い本もという意味合い。
(SJ)
(マリア)- さあ、そればかりじゃないわ!

4.   Ankaŭ mi tre ŝatas la poemojn , kiujn mi konas de tiu ĉi poeto. 

(SJ)
私が知っているその詩人の詩集が私もとても好きです。
(TH)
*助詞のがは をと等しく目的語にも使うので OK。でも僕は詩集をですね。 
(SJ)
※ん!あってますか?わかりません。
(TH)
(はい、合ってます)
(SJ)
彼の詩≪私は悲しいです。主よ!≫  は、とても私が気に入っているのを覚えています。※ mi memorasを訳し忘れました。

5.   Mi memoras , ke lia poemo ≪Mi malĝojas , Sinjoro≫ tre plaĉas  al mi.

(SJ)
彼の詩≪私は悲しいです。ご主人様≫  とても私が気に入っています。
(TH)
私は覚えています、彼の詩≪私は悲しいです。ご主人様≫  とても私が気に入っています。(TH)
彼の詩≪私は悲しいです。主よ!≫  は、とても私が気に入っているのを覚えています。※ mi memorasを訳し忘れました。

6.   Antoni Grabovski , la patro de la esperanta poezio tradukis ĝin.

(SJ)
エスペラントの詩歌の父と呼ばれているアントニー グラボフスキーがその詩を訳しました。(TH)
(文句無しの💯点 訳ですよ。)

7.   - Ĉu vi bone rememoras pri ĝi?..

(SJ)
(マリア) - あなたはその詩について良い思い出があるのですか?
(TH)
*続きの会話を読むと、思い出ではなく、逐一詩を良く覚えてるの?
(SJ)
(マリア) - あなたはその詩について逐一その詩をよく覚えているのですか?※ああ!そうゆう意味だったのですか。

8.   Nu diru kaj ni kontrolu la tradukon!

(SJ)
さあ、その訳を読んでチェックしましょう!
(TH)
*読んで ではなくて 言って・語って・唱えて
(SJ)
さあ、言って訳をでチェックしましょう!

9.   Ili longe parolas pri la pola , poste pri la hungara literaturoj.

(SJ)
彼らはポーランド人について長く話し、その後ハンガリーの文学につて話します。
(TH)
*ポーランド人ではなく、ポーランドとハンガリーの文学
(SJ)
彼らはポーランドの文学について長く話し、その後ハンガリーの文学につて話します。

10.          Ankaŭ pri la esperanta literaaturo ,  al kiu la poloj donis talentajn homojn

(SJ)
ポーランド人たちに才能ある人々を与えたエスペラントの文学についてもまた話します。
(TH)
*誰が(ポーランド人が) 何を(才能ある人々を) 何に・何処に(エスペラント文学界に)どうした(与えた・寄与した)
(SJ)
ポーランド人が才能ある人々をエスペラント文学界にも与えました。

11.          Kazimir bein , Leo Belmonto , J .Wasznewsky, Kompreneble, ankaŭ la rusoj donis.

(SJ)
カジミール ベイン、レオ ベルモン、 J ワズネフスキー、もちろんロシア人にも(才能ある人々を)与えました。
(TH)
ロシア人にもは もだけにします。
(SJ)
カジミール ベイン、レオ ベルモン、 J ワズネフスキー、ロシア人も(才能ある人々をエスペラント文化界に)与えました。

二人の会話に登場している詩

(UK)
さて、今回の場面で二人はどんな詩について話しているのか? 探してみました。ありました!

https://eo.wikisource.org/wiki/Himno_dum_subiro_de_l%27_suno_sur_maro

からの引用です。elpoligisなんて言い方ができるんですね。なんと効率的な。

indekso : Himno dum subiro de l’ suno sur maro de Juljusz SŁOWACKI
Tradukita de Antoni Grabowski
El Parnaso de Popoloj     Ho viburneto ĉe l’ torento Info
Ĉi tiu teksto estas kompleta, sed malbonstila.
Himno dum subiro de l’ suno sur maro elpoligis Antoni GRABOWSKI

 Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie
 Rozlałeś tęczę blasków promienistą.

Mi malĝojas, Sinjoro! Por mi okcidente
Vi etendis arkaĵon kolore brilantan,
Kaj estingas en akvo lazura silente
Vian stelon flamantan.
Kvankam maron, ĉielon Vi kovras per oro,
Mi malĝojas, Sinjoro!

Kiel spikoj malplenaj, kun kapo levita
Jen mi staras, malplena kaj sata de ĝuoj;
Por la homoj sur mia vizaĝo medita:
Trankvilec’ de helbluoj.
Sed por Vi mi malfermos profundon de l’ koro:
Mi malĝojas, Sinjoro!

Kiel plore patrinan foriron ekplendas
Infaneto, mi preskaŭ larmigas pupilon,
Rigrdante, ke suno el ond’ al mi sendas
Sian lastan rebrilon.
Kvankam morgaŭ ekbrilos ĉielruĝa koloro,
Mi malĝojas, Sinjoro!

Jen hodiaŭ, vagante sur granda la maro,
Post la bordo cent mejlojn kaj cent antaŭ bordo,
Mi renkontis la flugon de cikoniaro
En la longa vicordo.
Ĝin vidante sur pola kampar’ en memoro,
Mi malĝojas, Sinjoro!

Ĉar pri homa tombar’ mi meditis multfoje,
Ĉar ne scias mi preskaŭ pri hejma trankvilo,
Ĉar mi kiel pilgrimo laciĝis envoje
Ĉe fulmtondra ekbrilo
Ĉar ne konas mi lokon de mia last-horo,
Mi malĝojas, Sinjoro!

Miajn ostojn la blankajn Vi vidos, ho Dio,
Ne donitajn sub gardon al kapitelaro;
Sed min premas la sento de homa envio
Por la tomb’ … al cindraro.
Pro l’ eterna kuŝej’ nekonata, sen gloro,
Mi malĝojas, Sinjoro!

En Polujo preĝadas infano malgranda,
Ke al hejm revenigu min Dio kompate…
Mia ŝipo ne velas al bordo hejmlanda,
Tra la mondo ĵetate.
Ĉar la preĝo infana pro mi — sen valoro,
Mi malĝojas, Sinjoro!

Ĉielarkon koloran de bril’, kiun Viaj
Traflugantaj Anĝeloj etendis gigante,
En miljaro post mi, ie homoj aliaj
Rigardados … mortante …
Antaŭ ol kun vanteco paciĝos la horo,
Mi malĝojas, Sinjoro!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です