Marta_023

テキスト

La 23-a traduko de Marta; 17a paĝo de subo 12ª linio ĝis 18ª paĝo 21ª linio;
Ĉio, kio akompanis ĝis nun la vivon de la juna virino, disiĝis de ŝi, forflugis de ŝi, sed ŝi ne disiĝis de si mem. Kio ŝi mem ne povis esti por si mem? Kion ŝi sukcesis kolekti por si en la estinteco? Kiaj armiloj de instruiteco, volo aŭ sperto povis servi ŝin en la batalo kontraŭ la komplikaĵoj de la socia vivo, kontraŭ la mizero, blinda okazo, soleco? En ĉi tiuj demandoj kuŝis la enigmo de ŝia estonteco, la demando pri vivo kaj morto, ne sole por ŝi, sed ankaŭ por ŝia infano.
Materiale tiu juna patrino posedis nenion, aŭ preskaŭ nenion. Kelkaj dekoj da spesmiloj, kiuj restis de la vendo de la meblaĵoj post la pago de malgrandaj ŝuldoj kaj de la kosto de la enterigo de la edzo, iom da tolaĵo, du vestoj prezentis ŝian tutan havon. Grandvalorajn juvelojn ŝi neniam havis; tiujn, kiujn ŝi havis, ŝi vendis dum la malsaneco de la edzo, por pagi vanajn konsilojn de la kuracistoj kaj same vanajn medikamentojn. Eĉ la mizeraj meblaĵoj, kiuj troviĝis en ŝia nova loĝejo, ne estis ŝia propraĵo. Ŝi luis ilin kun ĉambro en la mansardo, kaj por ilia uzado, tiel same kiel por la ĉambro, ŝi prenis sur sin la devon pagi en la unua tago de ĉiu monato.
Tio prezentis estontecon malgajan, nudan, sed almenaŭ jam klare difinitan. Nedifinita restis la estonteco. Oni devis ĝin akiri, preskaŭ krei. Ĉu tiu juna, bela virino kun gracia talio, la blankaj manoj kaj silkecaj nigraj haroj, dense ĉirkaŭantaj la belforman kapon, posedis ian forton de akirado? Ĉu el sia estinteco ŝi elportis ion, el kio ŝi povus krei estontecon? Ŝi meditis pri tio, sidante sur malalta ligna seĝeto antaŭ ardantaj karboj de la kameno. Ŝiaj okuloj kun esprimo de profunda amo estis fiksitaj sur vizaĝeto de la infano, kiu trankvile dormis sur la blankaj kusenoj. Por vi, ŝi diris post kelka silento, por mi, pro pano, pro azilo, pro trankvileco mi laboros!
Ŝi stariĝis antaŭ la fenestro. La nokto estis malluma, Marta vidis nenion, nek la krutajn tegmentojn, kiuj staris malsupre de la alta mansardo en formo de multe da levitaĵoj kaj fleksitaĵoj, nek la mallumajn fummalpurigitajn kamentubojn, starantajn super la tegmentoj, nek la stratajn lanternojn, kies malklara brilo ne atingis la altecon de ŝia fenestro. Ŝi ne vidis eĉ la ĉielon, ĉar ĝi estis kovrita de nuboj kaj neniu stelo en ĝi brilis. Sed la bruo de la granda urbo atingis ŝiajn orelojn, senĉesa, kvankam nokta, surdiga, kvankam malfortigita de malproksimeco. La horo ne estis tro malfrua; en la larĝaj, belegaj stratoj, kiel ankaŭ en la malvastaj mallumaj stratetoj, homoj ankoraŭ iris, veturis, celis plezuron, serĉis profiton, kuris tien, kien vokis ilin la scivoleco de la penso, la volupto de la koro, aŭ la espero de akiro.

(TH)
その若い女性の生活に今まで備わっていたすべての物が、彼女から離れ飛び去ってしまった、
けれど自分自身が残った。彼女は何か頼りになるものを身に付けなかったのか? 過去において自身のために、彼女は何を手にすることが出来たか?教養、意思或いは経験からのどの様な武器が生き抜く戦いの中で彼女を支える、社会生活の複雑な事に対し、貧困、不意の出来事、孤独に対して。このような疑問の中に彼女の将来の謎が横たわり、生と死に関わる問題は彼女だけでなく彼女の子供にも関係します。
物質的にその若い母親は何も或いはほとんど無一物でした。スペスミルの貨幣が数十個、それらは少ない借金と夫の埋葬費の支払い後に、家具の売却からの残金です。そして少しの肌着と二つの洋服が彼女の全財産でした。大きな価値ある宝石を彼女は持ったことは無くて、持っていた宝石は夫の病気中に医者達の無駄な助言と同じように無駄な薬の支払いのために彼女は売りました。彼女の新しい住まいの中のみすぼらしい家具すら(でさえ)彼女の持ち物では無い。屋根裏部屋の家具を部屋と同じく使うために彼女は借りた、なので彼女は毎月1日に支払う義務を負った。これは陰気なあからさまな未来ではあったが、少なくともはっきりと決定していた。決定していない未来が残っていた。 その未来を獲得する、それこそ創造せねばならなかった。この若く、ほっそりした腰の美しい女性、白い両手と形良い頭を豊かに覆う絹のような黒髪の女性は、将来を獲得する何らかの力を所有しているか?自身の過去から彼女は将来を創ることが出来る何かを持ち出したのか?彼女は暖炉の燃える石炭の前の低い木製の小さい椅子に座りながら、将来について考えこんだ。彼女の目は子供の顔に愛情深い表情とともに注がれていた、その子は静かに白いクッション(布団)の上で寝ていた。
あなたと私のために、としばしの沈黙の後彼女は言った、パンを得るために、避難所を得るために、穏やかな暮らしを得るために働きます!彼女は窓の前に立ち上がった。夜は闇でマルタには何も見えない、マルタがいる高い屋根裏部屋の下に立っている様々な突起物と曲線物を有する鋭角な屋根も見えず、屋根の上に立っている暗い煤汚れた煙突も、彼女の窓の高さに届かないはっきりしない光のガス灯をも見えなかった。彼女は空さえ見えない、なぜなら曇に覆われて空には星ひとつ輝いていない。しかし彼女の耳に大都市の騒音は届いた、絶え間なく、夜だけど、耳を痛めるほどに、遠いから弱くなっているけれど。時刻は遅すぎてはいなかった;とても綺麗な大通りには、同じく狭い暗い小路にも人々はまだ、楽しみを求め、利益を探して往来していた、好奇心、心の欲望、或いは収入への望みが人々を呼びだす場所に彼らは駆けつけた。    

経過

1. Ĉio, kio akompanis ĝis nun la vivon de la juna virino, disiĝis de ŝi, forflugis de ŝi, sed ŝi ne disiĝis de si mem.

(TH)
若い女性の生活に今まで備わっていたすべての物が、彼女から離れ飛び去ってしまった、
けれど自分自身が残った。
(TM)
その若い女性の生活に
(TH)
その若い女性の生活に今まで備わっていたすべての物が、彼女から離れ飛び去ってしまった、けれど自分自身が残った。
(TH)
その若い女性の生活に今まで備わっていたすべての物が、彼女から離れ飛び去ってしまった、けれど自分自身が残った。

2. Kio ŝi mem ne povis esti por si mem?

(TH)
(ここ訳せません) 
(TM)
私にもむずかしいですね。「彼女自身のために居られなかったのは何か?」つまり、残らなかったのは何か、の意味でしょうか。
(TH)
彼女自身のために居られなかったのは何か?
(UK)
Kio ŝi mem ne povis esti por si mem?
<– Ŝi mem ne povis esti kio por si mem?
  Ĉu ŝi mem ne povis esti io por si mem?
  彼女自身は自分自身のための何かになり得なかったのか?
  何か頼りになるものを身に付けなかったのか?
(AM)
kioは、人に対して使われるとき、その人の社会的地位とか職業を聞くときに使われます。Mi ne scias kio li estas. 「私には、彼がどんな人か、何者か知りません。」
だからここは、「過去において彼女は自身のために何者かになることはできなかったのか。自身が頼みにすることができるような人になれなかったのか。」
(TH)
彼女は何か頼りになるものを身に付けなかったのか? 

3. Kion ŝi sukcesis kolekti por si en la estinteco?

(TH)
過去において自身のために、彼女は何を集めることに成功したか?
(AM)
「集める」というより「手にすることができたか」が分かりやすいような。
(TH)
過去において自身のために、彼女は何を手にすることが出来たか?

4. Kiaj armiloj de instruiteco, volo aŭ sperto povis servi ŝin en la batalo kontraŭ la komplikaĵoj de la socia vivo, kontraŭ la mizero, blinda okazo, soleco?

(TH)
学歴、欲求或いは経験からのどの様な武器が生き抜く戦いの中で
彼女を支える、社会生活の複雑な事に対し、貧困、不意の出来事、孤独に対して。
(TM)
instruiteco→教養 volo→意志
Kiaj~ からの文、主語と述語ははっきり訳せてないです。述語は過去形になっています。なめらかな文にしましょう。
(TH)
教養、意思或いは経験からのどの様な武器が生き抜く戦いの中で彼女を支える、社会生活の複雑な事に対し、貧困、不意の出来事、孤独に対して。

5. En ĉi tiuj demandoj kuŝis la enigmo de ŝia estonteco, la demando pri vivo kaj morto, ne sole por ŝi, sed ankaŭ por ŝia infano.

(TH)
このような疑問の中に彼女の将来の謎が横たわり、生と死に関わる問題は彼女だけでなく彼女の子供にも
関係します。
(TM)
このような疑問の中に、将来の謎、(と)生と死の問題、が横たわった、
(TH)
このような疑問の中に彼女の将来の謎が横たわり、生と死に関わる問題は彼女だけでなく彼女の子供にも関係します。

6. Materiale tiu juna patrino posedis nenion, aŭ preskaŭ nenion. Kelkaj dekoj da spesmiloj, kiuj restis de la vendo de la meblaĵoj post la pago de malgrandaj ŝuldoj kaj de la kosto de la enterigo de la edzo, iom da tolaĵo, du vestoj prezentis ŝian tutan havon.

(TH)
物質的にその若い母親は何も或いはほとんど無一物でした。スペスミルの貨幣が数十個、それらは少ない借金と夫の埋葬費の支払い後に、家具の売却からの残金です。少しの布と二つの洋服が彼女の全財産でした。
(TM)
そして少しの布と二つの洋服が彼女の全財産でした。  *貨幣と布と洋服が全財産だから、「そして」を入れたらどうでしょうか。
(AM)
tolo は布ですが、-ajxoがついているので、布製品、シーツとか、ここでは後にvestoという単語があるので、
下着類でもよいかと思います。
(TH)
物質的にその若い母親は何も或いはほとんど無一物でした。スペスミルの貨幣が数十個、それらは少ない借金と夫の埋葬費の支払い後に、家具の売却からの残金です。そして少しの肌着と二つの洋服が彼女の全財産でした。

7. Ŝi luis ilin kun ĉambro en la mansardo, kaj por ilia uzado, tiel same kiel por la ĉambro, ŝi prenis sur sin la devon pagi en la unua tago de ĉiu monato.

(TH)
屋根裏部屋の家具を部屋と同じく使うために彼女は借りた、なので毎月1日に支払う義務を彼女は自身に背負っている。
(TM)
prenisi sin   負った→義務を負った
(TH)
屋根裏部屋の家具を部屋と同じく使うために彼女は借りた、なので彼女は毎月1日に支払う義務を負った。

8. Tio prezentis estontecon malgajan, nudan, sed almenaŭ jam klare difinitan.

(TH)
これはさみしいあからさまな将来を現している、しかし少なくともすでにはっきりと決定した事でした。
(AM)
これはさみしい(陰気な)あからさまな未来ではあったが、少なくともはっきりと決定していた。
(TH)
これは陰気なあからさまな未来ではあったが、少なくともはっきりと決定していた。

9. Nedifinita restis la estonteco.


(TH)
将来は決まらずに残った。
(AM)
決定していない未来が残っていた。
(TH)
決定していない未来が残っていた。 

10. Oni devis ĝin akiri, preskaŭ krei.

(TH)
人々は将来を獲得せねばならず、ほとんど創造すべきです。
(TM)
過去形です。無理に  oni  を訳さなくてもいいのでは。  
(AM)
その未来を(自分の手で)獲得する、それこそ創造せねばならなかった。
(TH)
その未来を獲得する、それこそ創造せねばならなかった。

11. Ĉu tiu juna, bela virino kun gracia talio, la blankaj manoj kaj silkecaj nigraj haroj, dense ĉirkaŭantaj la belforman kapon, posedis ian forton de akirado?

(TH)
この若く、ほっそりした腰の美しい女性、白い両手と形良い頭を豊かに覆う絹のような黒髪の女性は、収入を得る何らかの力を所有しているか?
(TM)
akirado    収入を得る ではなく (将来を)獲得する力
(TH)
この若く、ほっそりした腰の美しい女性、白い両手と形良い頭を豊かに覆う絹のような黒髪の女性は、将来を獲得する何らかの力を所有しているか?

12. Ŝiaj okuloj kun esprimo de profunda amo estis fiksitaj sur vizaĝeto de la infano, kiu trankvile dormis sur la blankaj kusenoj.

(TH)
彼女の目は子供の顔に愛情深い表情とともに注がれていた、その子は静かに白い枕の上で寝ていた。
(TM)
*この辺は過去と現在,推量が混じっています。気を付けて訳してください。
blankaj kusenoj.
(AM)
kapkuseno ではなくkuseno *細かくてスミマセン。
(TH)
彼女の目は子供の顔に愛情深い表情とともに注がれていた、その子は静かに白いクッション(布団)の上で寝ていた。

13. Por vi, ŝi diris post kelka silento, por mi, pro pano, pro azilo, pro trankvileco mi laboros!

(TH)
あなたのために、私のためにとしばしの沈黙の後彼女は言った、私はパンのため、避難所のため、穏やかな暮らしのために働きます!

(TM)
Por vi, ŝi diris post kelka silento, por mi, pro pano, pro azilo, pro
あなたのために、私のためにとしばしの沈黙の後彼女は言った、はパンのため、
*私 、二重になっていらない 
(AM)
por と pro pro の部分は「~を得るために」といれるのはどうでしょうか。
(TH)
あなたと私のために、としばしの沈黙の後彼女は言った、パンを得るために、避難所を得るために、穏やかな暮らしを得るために働きます!

14. La nokto estis malluma, Marta vidis nenion, nek la krutajn tegmentojn, kiuj staris malsupre de la alta mansardo en formo de multe da levitaĵoj kaj fleksitaĵoj, nek la mallumajn fummalpurigitajn kamentubojn, starantajn super la tegmentoj, nek la stratajn lanternojn, kies malklara brilo ne atingis la altecon de ŝia fenestro.

(TH)
夜は闇でマルタには何も見えない、マルタがいる高い屋根裏部屋の下に立っている様々な突起物と曲線物を有する鋭角な屋根も見えず、屋根の上に立っている暗い煤汚れた煙突も、彼女の窓の高さに届かないはっきりしない光のガス灯をも見えない。
(TM)
、見えなかった。(過去です)
(TH)
夜は闇でマルタには何も見えない、マルタがいる高い屋根裏部屋の下に立っている様々な突起物と曲線物を有する鋭角な屋根も見えず、屋根の上に立っている暗い煤汚れた煙突も、彼女の窓の高さに届かないはっきりしない光のガス灯をも見えなかった。

15. La horo ne estis tro malfrua; en la larĝaj, belegaj stratoj, kiel ankaŭ en la malvastaj mallumaj stratetoj, homoj ankoraŭ iris, veturis, celis plezuron, serĉis profiton, kuris tien, kien vokis ilin la scivoleco de la penso, la volupto de la koro, aŭ la espero de akiro.

(TH)
時刻は遅すぎてはいなかった;とても綺麗な大通りには、同じく狭い暗い小路にも人々はまだ、楽しみを求め、利益を探して往来していた、好奇心、心の欲望、或いは収入への望みなどが人々を呼ぶ場所に彼らは駆けつけた。
好奇心、心の欲望、或いは収入への望みが  (などが) いらない
(TM)
人々を呼ぶ場所に彼らは駆けつけた。vokis ilin  彼らを呼び出す場所へ駆けつけた
主語と述語ははっきり訳せてないです。述語は過去形になっています。なめらかな文にしましょう。
(TH)
時刻は遅すぎてはいなかった;とても綺麗な大通りには、同じく狭い暗い小路にも人々はまだ、楽しみを求め、利益を探して往来していた、好奇心、心の欲望、或いは収入への望みが人々を呼びだす場所に彼らは駆けつけた。

Marta_022   Marta_024☞ 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です